Martini in Bridge Magazine

Download bijlage:

Op 16 december 2019 bezochten een redacteur en fotograaf van Bridge Magazine de clubavond van BC Martini en spraken zij met een aantal leden.

In het februari 2020 nummer van Bridge Magazine (jrg. 88, nr. 2) werden 4 pagina's gewijd aan onze bridgeclub. Zie de bijlage voor een weergave van deze pagina's.