Woensdagmiddag bridge

BC Martini heeft najaar 2019 in samenwerking met het Denksportcentrum Groningen een proef met bridge op de woensdagmiddag georganiseerd.

De proef was succesvol in de zin van opzet, sfeer en spelvreugde. De opkomst was echter matig.

Het bestuur van BC Martini heeft op grond van de eerste ervaringen en van een ledenpeiling onder de leden van Martini besloten om vooralsnog geen vervolg te geven aan deze proef. Mocht er echter in de toekomst meer belangstelling zijn voor bridgen op woensdagmiddag in het Denksportcentrum, dan is Martini bereid om dit mede te organiseren.

Belangstellenden kunnen informeren bij de secretaris van BC Martini bridgeclub.martini@gmail.com.