Voorbereiding seizoen '18-'19
Geplaatst op vrijdag 20 juli 2018 - 14:40

De wedstrijdkalender '18-'19 is na de ALV van 3 september definitief. De leden hebben ook het financieel verslag en de begroting goedgekeurd.

De contributie blijft gelijk; deze zal maximaal € 75 bedragen.

Martini zal komend seizoen deelnemen aan de Hoofdklasse-beker van de NBB. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om in de juli en augustus zomerbridge te spelen op de maandagavond in het Denksportcentrum. Er zal een lustrumcommissie worden ingesteld om het 13e lustrum (65 jaar bestaan) feestelijk te vieren.