ALV Martini op 11 juni
Geplaatst op dinsdag 20 maart 2018 - 18:07

De Algemene Leden Vergadering van BC Martini heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur om de tijdelijke ledenstop op te heffen. Er is een visiedocument besproken en aangenomen. BC Martini is en blijft een vereniging voor de meer gevorderde bridgers met zowel paren- als viertallenbridge. De club staat open voor nieuwe, liefst jonge leden; jonge en beginnende bridgers krijgen korting op hun contributie. Martini is vanaf '18-'19 de enige bridgeclub in het Denksportcentrum. Mede op basis van de uitkomsten van een ledenenquête zijn diverse beleidsmaatregelen besproken die het bestuur verder zal uitwerken.