Privacyverklaring

Download bijlage:

Op deze pagina is een verklaring te downloaden waarin bridgeclub APIH aangeeft welke persoonsgegevens ze vraagt van haar leden en op welke manier ze deze gegevens gebruikt.

 

Datum huidige versie: 9 juli 2018.

 

BC APIH is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Daarom is voor het verwerken van persoonsgegevens door de club, de privacyverklaring van de NBB ook relevant. Deze is hier te vinden.

Daarnaast is BC APIH aangesloten bij het District Groningen. De privacyverklaring van het district staat hier.