In memoriam

Sjaak Kempe

Hans was lange tijd één van APIHs boegbeelden. Niet alleen wereldberoemd binnen APIH, ook één van de bekendste APIHanen daarbuiten. Hij was één van de leden van het eerste uur, één van de vormgevers en organisatoren van de APIH Cafédrive uit de beginjaren. Hij heeft vele jaren beginnerscursussen en vervolgcursussen gegeven, op APIH van nu lopen nog heel wat mensen rond die het ooit van Hans hebben geleerd.

Hij zal vele honderden clubavonden bezocht hebben, ook toen er maar 7 paren waren of 5 man en één paardenkop. Hij heeft in heel veel viertallen APIH vertegenwoordigd, meestal om en nabij Hoofdklasseniveau, al placht hij zelf wel eens te zeggen dat hij vandaag opnieuw zijn gebruikelijke Eerstedivisieniveau gehaald had.

In de tijd dat er nog geen appgroepjes waren maar wel stencilmachines, was hij veelschrijver en allergrootste pleitbezorger van ons clubblad Proefnummer. Iedereen die ze ooit las, denkt nog wel eens terug aan Wagenaars bakstenen, bijvoorbeeld op een moment dat de maat losbarst. De doktersvragen, een gezondheidsonderzoek naar partnerships zijn ook beroemd. Hij wisselde smeuiige wedstrijdverslagen af met oeverloos gewauwel en klinkklare onzin als dat de 8 vaker een singleton zou zijn dan enig andere kaart. En ik hoor nog regelmatig referenties naar de keiharde chucktelling langskomen.

Een even grillig als oorspronkelijke man. Even onbegrensd mogelijk als onmogelijk. Iemand met af en toe geweldige ideeën, maar iemand die geen compromissen kon sluiten om ze uitvoerbaar te maken. Ook een man met humor, een man met verhalen en anekdotes, en een man met een onverzadigbare interesse in wie het met wie deed of nu even niet meer.

Hans, je had een grote liefde voor bridge en voor APIH. Al was je behalve gezellig en goed gezelschap soms ook compleet onmogelijk, we gaan je missen.

 

Louis Wagener

Gecondoleerd met het overlijden van Hans. Als ik aan hem denk, denk ik aan de toekomst van APIH, daar had Hans oog voor.

Mede namens Anneke,
Louis

 

Foppe Hemminga

Ik heb Hans veel van dichtbij meegemaakt en vaak op moeilijke momenten. Zich bewust van zijn eigen ziekte en vergankelijkheid was hij een steun voor anderen die een verlies moesten dragen, zoals bij Annemiek, de dochter van Nanny, Piter Alberda en daarna Nanny Falke zelf. Verder was Hans een opmerkelijke persoonlijkheid en een opmerkelijk organisator. Alhoewel hij enig talent had voor het spelletje zullen we hem als speler sneller vergeten. 

 

Maarten van Andel

Ik zal nooit vergeten dat Hans tijdens onze eerste (?) keer bij APIH (1980) de hele avond hoofdschuddend achter Berend en mij zat (wij wisten bijv. niet wat reverse bieden was) en na talloze Rabbit-achtige bloopers tweede bleken te zijn! Ik vond hem wel een heel apart figuur, zo iemand had ik nog nooit gezien. Maar op de een of andere manier fascineerde hij mij.

Pia's moeder, die Hans op een gegeven moment al diverse malen aan de telefoon had gehad, was stomverbaasd toen ze hem vervolgens voor het eerst zag: "Ik heb nog nooit iemand ontmoet bij wie zijn beschaafde stem en verzorgd taalgebruik zo totaal niet passen bij zijn uiterlijk." Treffender kan je de contrastrijke VanE niet samenvatten!

Hans was altijd bezig met relaties tussen alles en iedereen. Misschien soms op het morbide af, maar dat kwam denk ik omdat hij relaties in zijn eigen leven belangrijk vond en gaandeweg ook miste. Hij had wel oprechte aandacht voor mijn zielenroerselen, en heeft me een paar echte laterale omdenkers meegegeven. Ik vind het heel jammer dat ik Hans nooit meer zal meemaken, en nooit meer met hem kan kletsen, lachen, kaarten, filosoferen, of gewoon een beetje belachelijk doen...

 

Han Wienbelt: eulogie voor ZU

Beste Hans,

Het woord “eulogie” stamt uit het Grieks en daarmee val ik meteen goed met de deur in huis. Jij was namelijk een gymnasiast en heel belezen. Als wij bij elkaar waren en een quiz van Lucas deden, dan wist jij altijd antwoorden die zelfs Ad of Hauke niet wisten.

Als één van de 2 overgebleven leden van de eerste ACDC spreek ik namens Hans Voerknecht je nog één keer toe. Ook jij verdient je eigen speciale Proefnummer, jammer dat je er zelf niet meer om kunt grinniken.

Eulogie betekent “goed spreken van een ander” en dat verdien jij volop. Misschien was je je er niet ten volle van bewust of zeiden wij het te weinig tegen je, maar wij keken tegen jou op. Toen wij in Groningen aankwamen als broekies, was jij al ervaren, had al veel gedaan en was de animator van onze bridgeclub A.P.I.H. Je was aanwezig, organiseerde, betrok mensen erbij en was de redder van onze club. APIH was weer eens ten dode opgeschreven en jij overlegde met bc Groningen over een fusie. Na een ongelukkig voorval, wat de geschiedenis is ingegaan als het “chocolade-incident”, zijn we maar alleen doorgegaan.

Daarmee kwam een ander sterk punt van jou naar voren: opgewekt, welgemoed en optimistisch toog je tewerk om nieuwe leden te vinden. Je organiseerde beginnerscursussen en ronselde leden op de introductie van de KEI. Daar was je maar wat trots op en je roemde jezelf diverse wereldkampioenen te hebben ingewijd in het edele bridgespel.

Kleurrijk figuur omgeven met vele anekdotes, dat zeker. Teveel om op te noemen, dat moet straks maar bij de plak cake. We zullen het hier niet hebben over het omkopen van de A-brugwachter en ik zal de laatste zijn die het woord neuken uitspreekt tijdens een begrafenis.

Ik zie de familie wat ongemakkelijk schuiven op de stoelen en ik ga afronden. Wij zijn hier uiteraard niet met lege handen gekomen, lieve Hans:

Als eerste geven we jou je geëigende kledij mee op je nieuwe reis. Ik toon het eerste APIHcafédrive-shirt, helaas niet helemaal je maat, maar dan komen de kenmerkende gaten er sneller in. Verder vonden wij nog een oude broek met klokkenspel en wat frisse sandalen, voor zomer en winter.

Tot slot, hierbij een laatste handje. Ik zie dat De Kale Panter en Wiebe al een tafel voor je hebben klaargezet, natuurlijk nummer 8. Je was soms gefrustreerd dat wij het opgaven na 32 biedronden om een hand helemaal op te vragen. Jij was goed in systemen en had je eigen conventie, Everzool.

Zoals je weet dobbelt God niet, maar hij beheerst wel alle conventies en speelt daarom graag de volgende hand met je. We geven je mee een gebroken 9-kaart met zij-entree en je zult zien dat je nieuwe Maat die helemaal opvraagt voor een mooi contract.

Het ga je goed, lieve Hans!

 

Geeske Verkaik

Ook al zag ik Hans niet vaak; het is toch raar dat hij er niet meer is.
Al met al heeft hij het nog lang volgehouden. Het idee van die open drive vind ik wel mooi. Het eerste wat er bij me opkwam was: als het maar geen ordinair zuipfestijn wordt!
( dat zei hij bij het organiseren van het eerste verkleed viertallentoernooi )

 

Bart Meerdink

Hans had op geen enkele manier iets met het Bruto Nationaal Product van doen, en met overtuiging. Het niet-studeren deel van het studentenleven had voor hem eeuwig mogen duren vermoed ik, maar zo ging het natuurlijk niet. Het is vele jaren geleden dat ik Hans heb gezien, wegens slapend buiten-buiten lid van APIH/APHIbuiten, maar ik ben één van zijn bridgepartners geweest. Van lang na die tijd vond ik nog het 18 pagina's lange 'Het (de) grote van E.-interview'. Leuk om nog eens terug te lezen!