Seniorenviertallendag op 4 april 2018
Geplaatst op woensdag 14 februari 2018 - 11:28 door Paul Wesselius

Districten Drenthe, Friesland, Groningen organiserern onder auspicien van de NBB de noordelijke Seniorenviertallendag

Voor deelnemers, die zijn geboren in 1957 of eerder. 

 

De no 1 van elk district kan voor zijn district meedoen aan het NK senioren-

viertallen. Het inschrijfgeld wordt dan vergoed.

 

woensdag 4 april 2018
Let op!! Aanvang 10.30 uur
Inleg € 20,-- per viertal. Bij opgave aangeven hoe veel personen van de lunch gebruik

willen maken. De kosten zijn € 10,-- pp.

 

Sluitingsdatum inschrijving:
Zaterdag 31 maart 2018
Speelgelegenheid: MFC de Wier adres  De Telle 21 9247 BH in Ureterp  Tel: 0512-301440
Wedstrijdleiding: EC. Wind

Opgeven via de volgende personen:
EC. Wind, 0592-242554       e-mail: rolstorm@planet.nl
H. van Gunst, 06-15017957 e-mail: dkl@friesbridge.nl

Systeemkaarten verplicht!!

 

Bij een oneven aantal viertallen zal het laatst opgegeven viertal verzocht worden zich terug

te trekken. Dit om een goede wedstrijdindeling mogelijk te maken.
De wedstrijd gaat door bij een minimale deelname van 12 viertallen of meer.

DKL district Drenthe,
E.C. Wind
Alterakker 22
9451 JE Rolde
tel.: 0592-242554
mobiel: 0651-350201
e-mail: rolstorm@planet.nl