contributie 2017-2018
Geplaatst op maandag 24 oktober 2016 - 16:53 door Paul Wesselius
Beste clubgenoot,
 

Zoals afgesproken in de jaarvergadering van 13 juni 2017  is de contributie voor 2017 - 2018 vastgesteld op € 107,50.

De BC Groningen biedt de mogelijkheid ons te steunen door middel van een donateurschap. De minimum bijdrage hiervoor is vastgesteld op € 25,- per seizoen of € 40,- per seizoen als u daarnaast via de BC Groningen lid wilt worden van de NBB. De kortingsregeling is voor donateurs niet van toepassing.

€ 12,50 korting op de contributie indien u betaalt voor 1 januari 2018,
€ 9,00 korting voor dubbelleden (zal volgend seizoen aangepast worden i.v.m. nieuwe contributiestructuur NBB),
€ 20,00 per kalenderjaar korting voor houders van de Stadjerspas, zie Stadjerspas.

U kunt de contributie overmaken ten name van:
Bridgeclub Groningen
Bank: NL66 INGB 0005213164
Briklaan 8
9642 LJ  Veendam