Algemeen reglement

Reglementen
 
Alerteren is het waarschuwen van de 
tegenspeler dat het bod van de partner
een vreemde betekenis heeft.
 
Alerteerregels zijn bij de W.L.verkrijgbaar.
 
Bij elk sprongbod dient het stopkaartje
gebruikt te worden.
 
Het speeltempo is 4 spellen in 30 minuten.
Voor het wisselen is 2 minuten beschikbaar.
 
Treedt nooit als eigen arbiter op.
Roep steeds de wedstrijdleiding.
 
Voor een ronde spellen begint controleert
men of:
A:de juiste spellen aanwezig zijn
B:de juiste paren aan tafel zitten
C: er in de goede richting gespeeld wordt
 
 
Laatste 5 minuten geen nieuw spel beginnen.