Contributie

Enkel lid     € 55.00

Dubbel lid   € 46,00

 

Over maken op giro   NL25 INGB 0007 8245 60

t.n.v. Bridgeclub No Smoking te Heerlen.