Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Mevr. A.M.C. Ubaghs-Adema
045-5256462
Vice-voorzitter
Dhr. J.H. Goossens
045-5257468
Secretaris
Mevr. A.M.C. Ubaghs-Adema
045-5256462
Penningmeester
Dhr. W.G. van der Aa
043-4591530
Bestuurslid
Mevr. M. Prins
045-5255649
TC-lid
Dhr. J.H. Goossens
045-5257468
Webmaster
Mevr. A.C. Stevelmans
045-5270656
Webmaster
Dhr. J.H. Goossens
045-5257468
Contactpersoon NBBR
Mevr. A.M.C. Ubaghs-Adema
045-5256462
Beheerder uitslagenservice
Dhr. J.H. Goossens
045-5257468
Beheerder uitslagenservice
Mevr. A.M.C. Ubaghs-Adema
045-5256462
Beheerder uitslagenservice
Mevr. A.C. Stevelmans
045-5270656