Regels omtrent de speelduur

Regels omtrent de speelduur.

1.Teneinde de speelduur binnen de perken te houden wordt de

 speelduur bepaald door de wedstrijdklok.

2.De speler die op Noord zit is tafelleider en dient de tijd te bewaken

3.Iedere ronde duurt 30 min

4.De tijd om van tafel te wisselen bedraagt 2 min.

5.Na 25 min. geeft de klok een signaal, hetgeen betekent dat er niet meer begonnen mag worden met een nieuw spel (bieding). Het spel wordt in de kastjes ingevoerd als "niet gespeeld", middels het duwen van de 0-toets. (Dit is amper van invloed op het gemiddelde eindpercentage. Het eindpercentage wordt berekend over het aantal wel gespeelde spellen. Daarom niet op "pas" duwen.)

6.Vanwege het invoeren van de kaartverdeling wordt de eerste ronde zonder klok gespeeld. Het wisselen wordt voor die ronde aangegeven door de wedstrijdleider van de zitting (teco-lid).                                                                                                           

Tip: Het is gebleken dat het de snelste manier van invoeren is wanneer een van de tafelgenoten (Noord) invoert en de anderen dicteren.

7.Er wordt door iedereen gewisseld op het signaal op 30 minuten.

8.Indien er redenen zijn tot aanpassing van de tijd gebeurt dit door de wedstrijdleider van de zitting. Men kan een verzoek daartoe bij hem/haar indienen.

9.Indien er paren zijn die zich niet aan deze regels i.v.m. de speeltijd houden kunne zij door de wedstrijdleider van de zitting bestraft worden middels een arbitraire score.

10.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt een beslissing genomen door de teco.