Van het bestuur
Geplaatst op donderdag 14 juni 2018 - 12:52

Beste leden,

Om privé redenen heeft Marita Masthoff haar voorzitterschap en plaats in het bestuur van onze vereniging  opgezegd. Haar thuisfront vraagt op dit moment - en voor langere tijd haar volledige aandacht en inzet. Het bestuur wenst haar dan ook veel sterkte in de komende tijd. Marita blijft wel lid van onze club en lid van de DOB.

 

Derhalve is de invulling van de diverse bestuursfuncties als volgt gewijzigd;

Waarnemend voorzitter Roel Grootjans. Dit tot de algemene ledenvergadering in de vorm van interim voorzitter, waarna door goedkeuring van de leden, statutair het voorzitterschap wordt bekrachtigd.

De functies; ledenadministrateur en coördinator DOB blijven onder beheer van Roel Grootjans, 

Ton Pachen heeft de functies van vicevoorzitter en materiaalbeheerder op zich genomen naast zijn reeds bestaande functie van afgevaardigde namens de Teco,

Emmy Vaessen blijft het secretariaat beheren,

Klaas Slijkhuis blijft penningmeester.

 

Statutair moet het bestuur bestaan uit min. 5 personen en max. 7 personen. We zullen  de komende tijd dan ook op zoek gaan naar een nieuw enthousiast bestuurslid. Een vrouwelijke kandidaat heeft onze voorkeur.

 

M.v.g.

Namens het bestuur

Roel Grootjans