Contributietabel 2020

Tarievenlijst 2020 conform Artikel 20 van het

Huishoudelijk Reglement van de Bridgeclub Geleen, per 1-1-2020

 

1       ONDERDEEL CONTRIBUTIETABEL

 

 

Jaarcontributie in 2020

NBB-landelijke bijdrage:

€ 23,00 (alleen lid bij BcG)

NBB-district bijdrage:

€1,00

NBB-clubheffing

€1,50

Contributie

Bridgeclub Geleen bij:

 

Totaal van de bijdragen en contributie per jaar:

   *1 speeldag per week

€34,00

€ 59,50

      *2 speeldagen per week

€55,00

€ 80,50

      *3 speeldagen per week

€68,50

€ 94,00

      *4 speeldagen per week

€75,00

€100,50

*De NBB-landelijke bijdrage wordt betaald naar rato van het aantal NBB-clubs waarvan U lid bent.

 

Als clublid eens een extra dag komen bridgen? Nog geen lid en toch willen bridgen bij de Bridgeclub Geleen? Dit is in beide gevallen mogelijk tegen betaling van tafelgeld. De hoogte hiervan bedraagt:

-    € 1,50 voor personen die lid van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) zijn.

-    € 2,00 voor personen die geen lid hiervan zijn.

 

Om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tafelgeld dienen NBB-leden, die geen lid zijn van Bridgeclub Geleen, hun lidnummer van de NBB kenbaar te maken.

 

U overweegt om lid te worden van Bridgeclub Geleen? U kunt ter kennismaking eerst 4 keer gratis komen bridgen voordat u het besluit neemt om wel of geen lid te worden. Is deze tijd te kort? Dan kunt U tegen de bovengenoemde vergoeding nog steeds vrijblijvend aan onze bridgeavonden en -middagen deelnemen.

 

Bridgeclub Geleen is lid van de Nederlandse Bridge Bond. Lid zijn van Bridgeclub Geleen betekent automatisch dat u ook lid van deze bond (NBB) bent. Als lid van de NBB ontvangt U 11 keer per jaar de bondsblad “Bridge”, een magazine met veel informatie over bridge.

 

De bij de NBB aangesloten club kan gebruik maken van vele faciliteiten die de bond aanbiedt. Enkele hiervan zijn:

-Het rekenprogramma waarmee de uitslagen vrijwel direct na afloop van een drive op de website op te vragen zijn.

-Spelverdeling en speelcontract zijn eveneens op de website vermeld.

-De club kan gebruik maken van een eigen website, die onderdeel is van de bondswebsite.

-Een ledenlijst die een eigen clubadministratie op dit gebied overbodig maakt.

-Ondersteuning op diverse gebieden, van juridisch tot administratief.