Welkom bij de Bridgeclub Geleen 

 

 Wandeldrive BC Geleen,

8 Oktober in Munstergeleen.

Kijk onder laatste nieuws voor meer informatie.

 

 

                                            Vervolgcursus Bridgen

 

De Bridgeclub Geleen start op donderdag 5 oktober 2017 met een vervolgcursus bridgen.

De lessen zijn gebaseerd op de lesmethode van Berry Westra “Leer bridge in een flits.”

In deze vervolgcursus wordt deel 2 hiervan behandeld.

Op dit moment is de cursus (behoudens opzeggingen) volgeboekt.

Voor meer informatie en (reserve-)aanmelding kunt U contact opnemen met:

Theo Maessen telefoon 046 – 4741910 of via de mail theo.maessen@ziggo.nl

 

                             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    

Bij onze Bridgeclub Geleen is het een plezier om te bridgen. We zijn een grote vereniging en kunnen dan ook 4 spelmomenten per week aanbieden. Op maandag, dinsdag en donderdag is dit ’s avonds vanaf 20.00 uur en op woensdag is dit ’s middags vanaf 13.30 uur.

Wij bridgen in ’t Plenkhoes, Bachstraat 2 te Geleen.

U kunt ter kennismaking eerst 4 keer gratis komen bridgen voordat u het besluit neemt om wel of geen lid te worden. Is deze tijd te kort? Dan kunt U tegen een kleine vergoeding nog steeds vrijblijvend aan onze bridgeavonden en -middagen deelnemen.

 

Voor verdere informatie: neem contact op met het secretariaat:        

email: secretaris@bridgeclubgeleen.nl , telefoon: 06-44054926