Competitie Reglementen

 

Reglement competities B.C. Coriovallum

 

1.      Er wordt gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond.

2.      Missen van een of meerdere zittingen. Bij 1e keer missen een max. vervangende score van 52.50 % van gespeelde zittingen. Bij 2e keer missen een max. vervangende score van 50.00 % van gespeelde zittingen. Vanaf 3e keer missen een max. vervangende score van 45.00 % van gespeelde zittingen. Is men de laatste zitting verhinderd dan krijgt men het eigen gemiddelde minus 10%.

3.      Om voor promotie in aanmerking te komen moet men minstens de helft van het totaal aantal zittingen meespelen met eigen partner. (Dus bij een competitie van 7 zittingen minstens 4 keer).
Men kan vooraf aangeven niet aan een competitie mee te doen. Incidenteel meespelen als gastspeler(s) is toegestaan, maar totaal minder dan de helft van het aantal zittingen.

4.      Invallers, ook van een andere club, zijn toegestaan.

5.      Speeltempo is 7.5 minuten per spel, exclusief 2 minuten wisselen. Indien u bij het geluid van het tijdsignaal nog niet begonnen bent aan het laatste spel, moet de arbiter geroepen worden. Normaliter krijgen beide paren 50 % of niet gespeeld. Bij niet nakomen van deze regel krijgen beide paren 40 %. Een tweede overtreding zal aanmerkelijk zwaarder worden bestraft.

6.      Indien een paar gevormd wordt uit 2 groepen ( A en B) tot een gelegenheidspaar, dan krijgen beide betrokken paren in hun groep de behaalde score met de volgende begrenzing:  Een A speler krijgt in de B lijn nooit meer dan 52,5% en een B speler krijgt in de A lijn nooit minder dan 47,5%.

7.      Het aantal paren dat zal promoveren en zal degraderen wordt vooraf aan iedere competitie bekend gemaakt.

8.      In onvoorziene en/of uitzonderlijke gevallen beslist de Wedstrijd Commissie.

 

Aanvullende bepaling bij de competitie in de zomer:

Het eindklassement wordt bepaald op basis van de hoogste scores, gehaald tijdens de helft van de wedstrijdavonden + 1. Het is een individuele competitie.

Bovenstaande punten 2,3,6 en 7  zijn niet van toepassing in de zomercompetitie.

 

Aanvullende bepaling bij de viertallencompetitie.

De viertallen competitie wordt in een lijn gespeeld met maximaal 8 viertallen. Indien relevant wordt daarnaast een aparte parenlijn gespeeld.