Competitie Reglementen

 Reglementen competities B.C. Corriovallum

 

 1. De wedstrijden worden gespeeld op de data volgens het speelschema.
  De indeling gebeurt door de computer.
 2. Missen van een of meerdere zittingen.
  Bij 1e keer missen een max. vervangende score van 52.50 % van gespeelde zittingen.
  Bij 2e keer                                ,,                                         50.00 %               ,,
  Bij 3e keer                                ,,                                         45.00 %               ,,
  Bij 4e keer wordt men niet meer in de stand opgenomen.
  Is men de laatste avond niet aanwezig dan krijgt men maximaal 45.00 % score.
  Uitzondering :
  Is men de laatste avond verhinderd en is dit tijdig gemeld ( 2 weken van te voren ) dan geldt:
  Indien 1 keer gemist, max. 52.50 % van de gespeelde zittingen.
  Indien 2 keer gemist, max. 50.00 % van de gespeelde zittingen.
 3. Invallers ( ook van een andere club ) zijn toegestaan, mits deze geen versterking zijn.

  Voor invallers is altijd toestemming vereist.

 4. Twee volledig ingevulde systeemkaarten (gangbaar model) zijn verplicht.

 5. Speeltempo is 7.5 minuten per spel, exclusief 2 minuten wisselen.

  Indien u bij het geluid van het tijdsignaal nog niet begonnen bent aan het laatste spel, moet de arbiter geroepen worden.

  Normaliter krijgen beide paren 50 % of niet gespeeld.

  Bij niet nakomen van deze regel krijgen beide paren 40 %.

  Een tweede overtreding zal aanmerkelijk zwaarder worden bestraft.

 6. Bij vergissingen of overtredingen van het W.R. is men verplicht de arbiter te roepen.

 7. Het is verboden om na een rondpas in de eerste ronde opnieuw te geven.

 8. Indien een paar gevormd wordt uit 2 groepen (bv. A en B) tot een gelegenheidspaar, wordt de score t.o.v. 50% gedeeld.

  Bij een gelegenheidspaar uit dezelfde groep krijgen beide paren de behaalde score.

 9. Protesteren kan tot uiterlijk aanvang van de volgende zitting.

  Graverende fouten in de uitslag worden ook later gewijzigd.

 10. Er wordt gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijd- en competitiebridge van de Nederlandse Bridge Bond.

 11. In geval van verhindering tijdig afmelden bij: Jos Habets, bij voorkeur per email: jhkerkrade@hotmail.com of mobiel: 06-28068361.

 12. Men dient uiterlijk 19.20 uur aanwezig te zijn.

   

Aanvullende bepaling bij de competitie clubparen:

De nummers 1 van iedere groep zijn kampioen.

Degradatie: de drie laatste paren van de A – groep.

Promotie   : de hoogste drie paren van de B – groep.

 

Aanvullende bepaling bij de competitie in de zomer:

Het eindklassement wordt bepaald op basis van de hoogste scores, gehaald tijdens de helft van de wedstrijdavonden + 1.

 

Aanvullende bepaling bij de laddercompetitie.

De indeling op de eerste zitting wordt gemaakt volgens binnenkomst van de deelnemers.

Indeling van de volgende speelavonden gebeurt volgens de totaaluitslag van de vorige gespeelde wedstrijden.

 

Aanvullende bepaling bij de viertallencompetitie.

De viertallen competitie wordt in twee lijnen, ingedeeld naar sterkte, gespeeld.

Er wordt, indien mogelijk, een halve competitie met 24 spellen gespeeld.

Schrijven er meer dan 12 viertallen in, dan speelt de sterkste lijn (groot 6 viertallen) een halve competitie van 24 spellen. De tweede lijn zal dan, afhankelijk van het aantal, om in ieder geval een keer tegen elk team te spelen, eerst een aantal zittingen van 12 spellen dienen te spelen. Daarna een aantal zittingen van 24 spellen.  

 

Weco B.C. Coriovallum