Aflevering 06 - Hoe speel ik dat klaar?

Download bijlage:

Hoe speel ik dat klaar?
In deze rubriek worden redelijk eenvoudige tot tamelijk lastige spelfiguren behandeld.
Bij de analyse wordt, tenzij anders vermeld, ervan uit gegaan dat de tegenpartij (OW) steeds paste.

 

Aflevering 6.
In de vorige aflevering werd de leider voldoende ‘onderbouw’ gegeven om de snit met een relatief hoge kaart (een plaatje) in te zetten. Deze keer een figuur waarbij dat niet het geval is.