Aflevering 03 - Hoe speel ik dat klaar?

Download bijlage:

Hoe speel ik dat klaar?

In deze rubriek worden redelijk eenvoudige tot tamelijk lastige spelfiguren behandeld.

Bij de analyse wordt, tenzij anders vermeld, ervan uit gegaan dat de tegenpartij (OW) steeds paste.

 

Aflevering 3.

We bespreken in deze aflevering de ontwikkeling van kaartencombinaties die (precies) uit zeven kaarten bestaan. Fig. 1 toont een van de mogelijkheden. De vraag luidt steeds: hoeveel slagen maken we in het gunstigste geval, en hoeveel als het tegen zit? Hoe gaan we te werk?

Centraal hierbij staan de getallen 7 en 6.

 

Download hierboven de bijlage (pdf) voor de volledige aflevering.