Aflevering 02 - Hoe speel ik dat klaar?

Download bijlage:

Hoe speel ik dat klaar?

In deze rubriek worden redelijk eenvoudige tot tamelijk lastige spelfiguren behandeld.

Bij de analyse wordt, tenzij anders vermeld, ervan uit gegaan dat de tegenpartij (OW) steeds paste.

 

Aflevering 2.

Je bent leider. Jouw eigen kaarten én die van de blinde zijn jou bekend. Het zijn er bij de start van het spel 26. Afgezien van de startkaart, weet je niet welke van de ontbrekende kaarten zich links en welke zich rechts van je bevinden. De kans dat een ontbrekende, specifieke kaart van een nog niet aangespeelde kleur bij de linker tegenstander (LT) zit is even groot als de kans dat deze bij de rechter tegenstander (RT) in handen is. De kans dat de LT haar heeft is dus 50%; de kans dat de RT er tegenaan kijkt is dus ook 50%.

 

Download hierboven de bijlage (pdf) voor de volledige aflevering.