Aflevering 01 - Hoe speel ik dat klaar?

Download bijlage:

In deze rubriek worden redelijk eenvoudige tot tamelijk lastige spelfiguren behandeld.
Bij de analyse wordt, tenzij anders vermeld, ervan uit gegaan dat de tegenpartij (OW) steeds paste.