Hoe speel ik dat klaar?

In deze rubriek worden redelijk eenvoudige tot tamelijk lastige spelfiguren behandeld.
Bij de analyse wordt, tenzij anders vermeld, ervan uit gegaan dat de tegenpartij (OW) steeds paste.