Tussen de regels door

In deze rubriek wordt in korte stukjes gewezen op de spel- en gedragsregels, zoals deze aan de bridgetafel zouden moeten worden nagevolgd.

Als leidraad dient het boekje  “Spelregels voor wedstrijdbridge”, dat elke arbiter in zijn achterzak draagt en is uitgebracht door The World Bridge Federation. De Nederlandse tekst is gepubliceerd door de Nederlandse Bridgebond (NBB).

 

In de komende maanden zal regelmatig één thema op onze website worden gepubliceerd. Telkens wordt in kort bestek ingegaan op onregelmatigheden die tijdens het spel niet door de beugel kunnen, of op wetenswaardigheden die voor de leden belangrijk genoeg zijn om er aandacht aan te geven.

(Eerdere afleveringen blijven op onze website staan.)