Spel van de dag

Regelmatig wordt op de website een spel geanalyseerd dat recentelijk op de club is gespeeld. Hierbij wordt gekeken naar (onderdelen van) het biedverloop en van de speelwijze. Nooit zullen de oplossingen volledig zijn, daar een compleet beeld van een spel vaak talloze pagina’s in beslag neemt, wat niet de bedoeling is.

De analyse komt niet voort uit een onfeilbare geest. Jij zou er soms wat anders over kunnen denken. Ook zouden door jou toegepaste conventies en speciale afspraken met je partner een andere uitkomst kunnen geven. Hier worden de meest gangbare opvattingen over bieden en (tegen)spelen als maatstaf genomen.

 

(Eerdere afleveringen blijven op onze website staan.)