Algemene clubgegevens

Aantal leden: 95
Datum oprichting: 18-12-1996
Datum toetreding: 11-02-1998
Gemiddelde leeftijd: 65,3
Verhouding man/vrouw: 54/46
Gemiddeld aantal MP: 2.775
Gemiddelde rating: 448

Speellocatie

S&O Pontania
Roomtuintjes 233
1093 TD AMSTERDAM
020-6923586

Speeldagen

maandagmiddag (Aanvang: 13:30)
woensdagavond (Aanvang: 19:30)