Huishoudelijk reglement

Speelmiddag

Wij spelen elke eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur, met een zomerstop in juli en augustus. In september start het nieuwe bridgeseizoen. De speeldata zijn te vinden in de kalender.

Leden dienen zich voor 12.45 uur in te schrijven. Tenminste één lid van een bridgepaar dient dan aanwezig te zijn. Na dit tijdstip worden de gasten (en de leden die zich niet voor 12.45 uur hebben aangemeld) op volgorde van binnenkomst ingeschreven. Een paar geldt pas als definitief ingeschreven als beide spelers aanwezig zijn.

 

Speelgelegenheid

Er wordt gespeeld in buurtcentrum Huis van de Wijk Coenen-Lydia. Roken is hier niet toegestaan. Na de vierde speelronde wordt gepauzeerd, dan kan buiten alleen aan de voorkant worden gerookt.

 

Toegang

De toegang is gratis voor leden. Gasten betalen €7,50. Gasten die lid zijn van de NBB dienen hun lidmaatschapsnummer aan de wedstrijdleiding doorgeven om meesterpunten te verkrijgen.

 

Gasten

Een niet-lid kan maximaal tweemaal per bridgeseizoen als gast meespelen.

 

Lidmaatschap

Leden betalen €54,00 en dubbelleden €45,00 per jaar. Hierbij is de contributie voor de Nederlandse Bridge Bond (N.B.B.) inbegrepen. Leden ontvangen van de N.B.B. het maandblad "Bridge".

Het postbanknummer van "bridgevereniging Gay Forcing te Amsterdam" is NL85INGB0004385315.