Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Clubmateriaalbeheerder
John Schraven
06-53403003
Voorzitter
Marc Kaaij
06-29028449
Secretaris
Frank Willems
06-51190408
Penningmeester
Michiel Spaapen
06-19405444
Bestuurslid
Tim Dekkers
06-81523201
Bestuurslid
John Schraven
06-53403003
Ledenadministrateur
John Schraven
06-53403003
TC-voorzitter
Arno de Keizer
06-53375224
Webmaster
Marc Kaaij
06-29028449
Webmaster
Tim Dekkers
06-81523201
Contactpersoon NBBR
Frederik Furnee
Beheerder uitslagenservice
Marc Kaaij
06-29028449
Beheerder uitslagenservice
Frederik Furnee