Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Clubmateriaalbeheerder
Michiel Spaapen
06-19405444
Voorzitter
Tim Dekkers
06-81523201
Secretaris
Willem Lamberix
020-6240341
Penningmeester
Frank Willems
06-51190408
Bestuurslid
Ghislaine Edelbroek
0297-776528
Bestuurslid
Michiel Spaapen
06-19405444
Ledenadministrateur
Frank Willems
06-51190408
TC-voorzitter
Arno de Keizer
06-53375224
Webmaster
Tim Dekkers
06-81523201
Webmaster
Marc Kaaij
06-29028449
Webmaster
Arno de Keizer
06-53375224
Beheerder uitslagenservice
Marc Kaaij
06-29028449