Het Ruit ratingsysteem

Het RUIT ratingsysteem dient drie doelen: ten eerste wordt het gebruikt om de clubavond evenwichtig te kunnen indelen, ten tweede om de resultaten van de clubavond niet verloren te laten gaan en ten derde om ervoor te zorgen dat de prijzen niet altijd naar de sterkste spelers gaan, maar naar de spelers die op dat moment het best in vorm zijn. In de loop van de tijd kan elk persoon een rating opbouwen die past bij zijn manier van spelen. Bij veel spelen is het systeem dusdanig stabiel dat iedereen terechtkomt waar hij thuishoort. Hoe werkt het?

 

De handicap

Iedere speler heeft een getal dat iets zegt over zijn bridgekracht. Als maatlat zijn we uitgegaan van 50 punten verschil per klasse in de viertallencompetitie:

 

klasse

handicap

meesterklasse

450

1e divisie

400

2e divisie

350

hoofdklasse

300

1e klasse

250

2e klasse

200

3e klasse

150

cursist

100

 

De manier waarop deze handicap zich vertaalt in de uitslag hangt af van de wedstrijdvorm van die clubavond. We hebben daarvan drie smaken:

 

(1) RUIT butleravond

Op een butleravond worden de ratings per paar bij elkaar geteld en vergeleken met het gemiddelde van de tegenstanders waar dat paar die avond tegen heeft gespeeld. Voor elke 10 ratingpunten meer dan het gemiddelde moet een paar 1 IMP terugverdienen. Ofwel: een paar dat een klasse hoger speelt begint met (2x50/10=) 10 IMPen achterstand. De butleravond wordt gespeeld en leidt na handicap tot een eindstand uitgedrukt in IMPen, voor sommigen plus, voor sommigen min en voor een gemiddeld paar nul. Deze uitslag wordt vertaald in een verandering van je rating door vermenigvuldiging met 40%, een ervaringspercentage om de butlerprestatie te vertalen naar een viertallenprestatie. In theorie is het aantal ratingpunten dat je op een butleravond kunt stijgen of dalen slechts begrensd door het maximale aantal IMPen dat je per spel kunt scoren. In praktijk blijkt een score van 50 IMPen (na handicap) al een flinke prestatie, die dus wordt beloond met 20 ratingpunten.

 

(2) RUIT parenavond

Ook op een parenavond worden de ratings een paar vergeleken met het gemiddelde van de tegenstanders waar het die avond tegen heeft gespeeld. Voor elke 40 ratingpunten meer dan het gemiddelde moet een paar 1% terugverdienen. Een klasse hoger betekent dus beginnen met 1¼% achterstand. Van de einduitslag (na handicap) wordt het verschil tussen je score en 50% vermenigvuldigd met 1½, ofwel een score van 60% leidt tot 15 punten stijging in de rating. Aanvankelijk hadden wij deze factor op 2 gesteld (60% leidt tot 20 punten stijging), maar dat leidde o.i. tot te grote rating-swings.

 

(3) RUIT viertallenschema

Van de twee viertallen die tegen elkaar spelen, worden de getallen van de vier spelers opgeteld en het verschil moet de sterkere partij met één IMP per 20 ratingpunten terugverdienen. Dit komt overeen met 2½ IMP per persoon per wedstrijd per klasse, een factor die vroeger ook gold bij de Martijn Catsbeker. Je speelt twee viertallenwedstrijden per avond en de beide uitslagen in VPs zijn bepalend voor je nieuwe rating. Speel je beide wedstrijden (na verrekening van de handicap) gelijk, dus 2x 10-10, dan heb je 20 VPs en blijft je rating gelijk. Voor elke VP meer dan 20 gaat je rating één omhoog, voor elke VP minder één omlaag. Op een viertallenavond kan je dus maximaal 20 ratingpunten verdienen of kwijtraken. Als we op een viertallenavond de uitslag bekend maken en de paren oplezen die ‘positief’ geëindigd zijn, dan lezen we het aantal VPs boven de 20 voor.

 

Partnersubsidie

Sinds medio mei 2012 hebben wij bovendien ingevoerd dat wanneer twee spelers van verschillende rating een avond samen spelen, de speler met de hoogste rating 1 ratingpunt overdraagt aan de speler met de lagere rating, zodat vaste partnerships op den duur ook qua rating naar elkaar toegroeien.

 

Overig

Tot zover het mechanisme, zij het dat we nog kunnen opmerken dat de rating niet negatief kan worden: die minpunten worden je kwijtgescholden. De ratings zelf vind je op het prikbord en op onze site. Op de site kun je ook de ontwikkeling van je rating grafisch laten weergeven.

Klik maar eens hier en vervolgens op [Alle uitslagen op datum, resultaten en berekeningen]. Er verschijnt dan een drieluik.

 

In het Linker deel kun je je naam invullen en dan zie je de ontwikkeling van je rating sinds 2000 grafisch weergegeven en ook voor paren en butler apart.

In het Middelste deel kun je een datum selecteren waarvan je de uitslag wilt zien.

In het Rechter deel kun je voor een te kiezen wedstrijdvorm en over een te kiezen periode zien van wie de rating hoeveel gestegen is.

 

Laatst aangepast op 20 oktober 2018.