Afmelden

Afmelden voor de competitiezittingen.

 

Jullie kunnen je afmelden voor de competitiezittingen door dit in het schrift te vermelden.
Afbellen kan ook vanaf dinsdag tot uiterlijk maandagmorgen 10.00 uur.

Nummer clubtelefoon 06 135 692 14.

 

 

Niet via de privételefoon of de email van de TC leden.