Contributie

De contributie bedraagt € 40,- per persoon, mits betaald vóór 1 oktober 2019; daarna wordt € 45,- berekend.

Het rekeningsnummer is NL81RABO0170761762 t.n.v. Dames Bridge Zwolle