Contributie

De contributie voor het seizoen 2019-2020 bedraagt € 65.

 

Gelieve het contributiebedrag vóór 1 november 2019 over te maken op rekening

NL68 ABNA 0631 5545 99 van de Bridge Club Vaassen.

 

Na 1 november betaalt u € 70.

U dient in elk geval vóór 1 januari 2020 betaald te hebben.