Algemene informatie leden 2018-2019

 

Informatie voor nieuw leden

1. Kennismaking

Ter kennismaking mag u een aantal keren zonder betaling meespelen, daarna kunt u besluiten of u lid wilt worden. U ontvangt dan van de gastvrouw een aanmeldingsformulier, waarop u uw gegevens kunt invullen. Tevens krijgt u een mapje met club- en spelregels, alsmede het speelplan en een ledenlijst. Deze gegevens kunt u ook vinden op onze website

www.nbbclubsites.nl/club/1049

 

2. Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 september t/m 31 augustus. Een nieuw lidmaatschap wordt berekend vanaf de 1e of 15e dag van de maand van aanmelding t/m 31 augustus.

Er wordt het gehele jaar gespeeld in 2 lijnen. De competitie start begin september en is verdeeld over 5 of 6 ronden van elk 6 zittingen. Na elke ronde promoveren en degraderen er 4 paren per lijn.  Eind mei/begin juni  begint de zomercompetitie, waar men per keer kan promoveren of degraderen. Deze score telt niet mee voor de wintercompetitie.

Tijdens de ledenvergadering van het nieuwe seizoen wordt de clubkampioen van het voorgaande seizoen bekend gemaakt.

 

 

Clubregels

Tel uw kaarten vóór ieder spel en controleer of u aan de juiste tafel zit en tegen de juiste spelers speelt. Wanneer een spel is gespeeld, schut u de 13 kaarten voordat u deze terug doet in het daarvoor bestemde board.

De noord-speler vult de bridgemate in en de oost-speler controleert of dit correct is gedaan.

Vult u na de bieding, maar vóórdat het spel wordt gespeeld eerst op de bridgemate in wat het contract is en door wie dit wordt gespeeld. Als het spel gespeeld is laat u de kaarten op tafel liggen totdat het resultaat is ingevoerd en akkoord gegeven is.

Een systeemkaart dient u, indien gevraagd, te kunnen overhandigen.

Bij ongeregeldheden waarschuwt u de wedstrijdleider en gaat u niet zelf een oplossing zoeken!

Alle spelers zijn verantwoordelijk voor een goed verloop, de juiste speelrichting, de juiste spellen en de juiste tegenstander.

Leest u óók de informatie betreffende de spelregels, scoreberekening en absentiemeldingen.

NB: Ook niet-leden mogen tijdens de wintercompetitie meespelen tegen betaling van € 3,00 pp per keer.

Onze wedstrijdleider is: Ernst Warendorf of een professionele plaatsvervanger.

 

Tijdens de zomerzittingen betalen leden  € 2,00 per persoon per keer.

Ook niet-leden kunnen aan deze zomerdrives deelnemen tegen betaling van € 3,00  per persoon. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, maar wordt wel verzocht een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn i.v.m. de indeling. Indien u lid bent van de Ned.Bridge Bond verzoeken wij u uw bodsnummer mee te nemen.

Voor de aanvang van de wintercompetitie ontvangt u het complete competitie-programma.

Eenmaal per jaar ontvangt u bij de uitnodiging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering  een verslag van de secretaris en een verslag met balans- en verliesrekening van de penningmeester, evenals een complete ledenlijst, indien gewenst.

 

3. Contributie

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient te worden overgemaakt op rekeningnummer:

NL31 INGB 0004 5171 40, t.n.v. BC Amstelbridge.

De clubcontributie bedraagt voor de periode 1 sept.2017 t/m 31 aug. 2018 € 100,-- per jaar, plus € 21,50 tbv. het lidmaatschap van de Ned. Bridgebond. Indien u bij meerdere clubs speelt die lid zijn van de NBB betaalt u bj elke club een gedeelte van dit bedrag.

Bij tussentijds lid worden is een evenredig gedeelte van de contributie verschuldigd.

 

4. Opzegging

Beëindiging van het lidmaatschap dient 2 maanden voor het einde van het bridgeseizoen, bij voorkeur schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie of bij de gastvrouw. Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie terugbetaald.

 

 

6. Besluit

Indien u wensen of klachten heeft verzoeken wij u contact op te nemen met één van de bestuursleden.

De statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging liggen bij de bestuursleden ter inzage.

 

7. Bestuur

Voorzitter:                                                                   Jaap Scholten       020-6452461

Penningmeester/ledenadministratie:                    Bep Scholten        020-6452461

 

Gastvrouw:                                                                  Kitty de Geus-Boekman    0297 - 563865     

Gerard Bruns                                                               Materialen

 

BC Amstelbridge, Schokland 14

Speellokatie: 1 etage

Parkeren op de binnenplaats van het Go-Centrum is alleen voor houders van een invaliden parkeerkaart.

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid rond de Rembrandtweg