Wedstrijdreglement 2018-2019

Wedstrijdreglement BC Amstelbridge

Er wordt in 2 lijnen gespeeld naar speelsterkte (A en B). Gestreefd wordt naar lijnen van minimaal 12 paren. De clubcompetitie bestaat uit 5 of 6 ronden, elk bestaande uit 6 zittingen.

Aan het eind van een ronde degraderen de laagste vier paren en promoveren de bovenste vier paren. Het is aan de wedstrijdleider om hiervan eventueel af te wijken in verband met een oneven aantal paren in een lijn.

 

Afwezigheidsregeling gedurende de competitie.

Indien een paar niet aanwezig kan zijn tijdens een competitiezitting zou het prettig zijn (hoewel niet noodzakelijk) dit in het afmeldboek te zetten bij de data van afwezigheid. Een andere mogelijkheid is het telefonisch of per e-mail door de geven aan de gastvrouw: Kitty de Geus, tel. 0297-563865 - kifrgeus@kabelfoon.nl

Bij afwezigheid gelden de volgende regels: EG is de gemiddelde score in een ronde in het verleden en de toekomst.

1e keer afwezig: EG met een max. van 52,5 %

2e keer afwezig: EG met een max. van 50 %

3e keer afwezig: EG met een max. van 45 %

4e keer afwezig: EG met een max van 45 %, hierna kan automatisch degradatie volgen, tenzij er een dringende reden voor het niet verschijnen was.

 

Als een paar alle zes wedstrijden van een competitieronde speelt, wordt het slechtste resultaat van die 6 keer buiten beschouwing gelaten. Bij één of meer keren afwezigheid van een vast paar vervalt de score voor de 1e keer afwezig zijn. De slechtste score blijft staan.

Dit wordt pas zichtbaar na afloop van de 4e zitting van de deelcompetitie.

Als iemand niet met de eigen partner speelt, maar wel met iemand uit dezelfde lijn, telt voor beide spelers de behaalde score.

 

Wanneer de wedstrijdleider een paar in een andere lijn laat spelen vanwege een oneven aantal paren dan geldt het volgende:

5% bonus per lijn die men hoger speelt

5% minder per lijn die men lager speelt

 

Wanneer één speler naar een andere lijn gaat geldt het volgende:

2½ % bonus  per lijn die men hoger speelt

2½ % minder per lijn die men lager speelt

Om spelers aan te moedigen om als hun partner verhinderd is toch naar de club te komen, kennen we een "garantieregeling". De toe te kennen score aan het gelegenheidspaar wordt binnen de marche 45% - 55 % gehouden. Een paar dat lager dan 45% of hoger dan 55% scoort  krijgt 45%, respectievelijk 55%.

 

Meesterpunten en slempunten.

Na afloop van iedere competitieronde worden de meesterpunten verdiend volgens de richtlijnen van de NBB. Het resultaat wordt op de website getoond en is ook opvraagbaar bij de webmaster.

Tijdens de deelcompetitie worden ook de slem-punten bijgehouden.

De regels hiervoor zijn:

- geboden en gemaakt kleincheeky slem: +2 pnt. kleurcontr. en +3 pnt. SA contract

- geboden, maar nietcrying gemaakt kl. slem: -1 pnt. kleurcontr. en - 2 pnt. SA-contract

 

- geboden en gemaakt groot slem: + 4 pnt. kleurcontr. en + 5 ptn. SA-contract.

- geboden en niet crying gemaakt: -2 pnt. kleurcontr en - 3 pnt. SA-contract

 

De clubkampioen van het seizoen

Aan het eind van het seizoen wordt de clubkampioen berekend aan de hand van de plaatsingscijfers van elk vast paar in iedere deelcompetitie. Indien twee paren op dezelfde plaats eindigen is uiteindelijk het percentage bepalend. Het vaste paar met het hoogste gemiddelde over alle competitierondes wordt clubkampioen.