Intern reglement en afspraken BBC

1)    Interne clubcompetitie

 

Van september t/m mei spelen we, in weken waar er geen externe 4-tallen competitie of een speciale (Kerst, Pasen of Ruitenboer) drive is gepland, de interne competitie waar alle leden aan meedoen.

Deze competitie is verdeeld over het jaar in 4 sessies van 5 a 6 speelavonden. Na elke sessie vindt er een promotie/degradatie plaats waarbij de twee hoogst geëindigde paren promoveren en de twee laagst geëindigde paren degraderen. Uiteraard is er geen promotie uit de A lijn en geen degradatie uit de C lijn.

 

Indeling van de lijnen

-         Aan het begin van het nieuwe seizoen gebruiken we de competitie eindstand van het vorige seizoen als startpunt voor de indeling van de drie lijnen in het nieuwe speeljaar. De eindstand over een heel jaar (combinatie van 4 sessies) is een goede weergave van de krachtsverhouding tussen alle BBC paren. Het alternatief (indeling op basis van uitslag van de laatste competitie sessie) is slechts een momentopname van de laatste 5 a 6 weken van het vorige speeljaar.

-          De totale eindstand van vorig seizoen wordt bij de indeling voor het nieuwe seizoen geschoond voor paren die uit elkaar zijn en nieuwe paren worden toegevoegd aan deze lijst.

Een nieuw paar bestaande uit nieuwe leden begint in principe altijd in de C lijn, maar de TC heeft het recht om in bepaalde gevallen bij wijze van uitzondering een nieuw paar in de B lijn te laten beginnen. Een nieuw paar bestaande uit BBC leden wordt ingedeeld op basis van hun eindrangschikking van vorig jaar:

o   Twee leden uit dezelfde lijn worden ingedeeld in dezelfde lijn. Bijvoorbeeld twee A-lijn leden worden ingedeeld in de A lijn.

o   Bij een mix van twee leden uit verschillende lijnen geldt de laagste groep, behalve wanneer een A-lijn lid samen gaat spelen met een C-lijn lid. In dat geval komt het nieuw paar terecht in de B lijn.

De volledige lijst wordt tenslotte evenredig verdeeld over de 3 lijnen.

 

Puntenverdeling voor de uitslag over het gehele jaar (september t/m mei)

 

De eindstand van elke sessie van 5 of 6 avonden geeft aan een paar punten op de volgende wijze:

Nr 1 in de A krijgt 1 punt, nr 2 in de A krijgt 2 punten t/m nr 15 in de A, die 15 punten krijgt.

 

Voor nr 1 in de B geldt dat die 60% krijgt van het maximale aantal in de A (afgerond), dus

indien er 15 paren zijn betekent dat 9 punten (60% van 15 is 9,0).

Voor nr 2 in de B 10 punten, nr 3 in de B 13 punten, enz t/m nr 15 die 24 punten krijgt.

Bij 14 paren in de A zou de verdeling van punten in de B beginnen bij 8 punten (60% van 14 is 8,4) en verder oplopend. Nr 1 in de C krijgt 60% van het maximale aantal punten dat verkrijgbaar is in de B lijn. Nr 2 weer 1 punt meer, enz.

 

Aan het eind van het seizoen worden alle punten van een paar bij elkaar opgeteld, en het paar met het minst aantal punten is clubkampioen. Nr 2 wordt het paar dat het op 1 na minste aantal punten heeft enz.

 

Voorbeeld tabel voor 3 lijnen met 15 paren:

 

A-lijn

 

B-lijn

 

C-Lijn

 

Rang

Punten

Rang

Punten

Rang

Punten

1

1

1

9

1

14

2

2

2

10

2

15

3

3

3

11

3

16

4

4

4

12

4

17

5

5

5

13

5

18

6

6

6

14

6

19

7

7

7

15

7

20

8

8

8

16

8

21

9

9

9

17

9

22

10

10

10

18

10

23

11

11

11

19

11

24

12

12

12

20

12

25

13

13

13

21

13

26

14

14

14

22

14

27

etc

etc

etc

etc

etc

etc

 

Prijzen

Na elke sessie zijn er de volgende prijzen:

  • het paar dat als eerste is geëindigd in de A lijn
  • het paar dat als eerste is geëindigd in de B lijn
  • het paar dat als eerste is geëindigd in de C lijn

 

Let op: een paar dat wel aanwezig is op een laatste speelavond van een competitie sessie maar niet wacht op de prijsuitreiking, komt niet in aanmerking voor een prijs. De prijs zal dan uitgereikt worden aan een ander paar dat wel aanwezig is.

 

Aan het eind van het bridge jaar (na 4 sessies) is er nog een prijs voor de clubkampioenen. Dat is dus het paar dat uiteindelijk het minste aantal punten heeft behaald op basis van alle sessies.

 

2)    Laddercompetitie

 

Tijdens de externe 4-tallen weken (+/- 14 tot 16 weken) spelen we een competitie verdeeld in twee sessies van ongeveer 7 a 8 speelavonden.

Deze competitie noemen we de “laddercompetitie”, omdat we elke week op basis van de tussenstand een A en een B lijn indelen. Dat betekent dat bepaalde paren de ene week in de A spelen en de andere week in de B.

 

Indeling van de twee lijnen

Bij aanvang van de eerste sessie delen we alle paren willekeurig in twee lijnen in. Voor de indeling op de eerste avond van de tweede sessie gebruiken we de eindstand van de eerste sessie.

 

NB. op deze speelavonden speelt iedereen die aanwezig is mee. Maximaal twee avonden tijdens de gehele laddercompetitie kunnen externe 4-tallen competitie teams op verzoek een 4-tallen oefenwedstrijd spelen.

 

Prijzen

Voor beide laddercompetitie sessies zijn er de volgende prijzen:

 

  • het paar dat als eerste is geëindigd
  • het paar dat het dichtst bij de 50% is geëindigd
  • het paar dat als laatst is geëindigd

 

Om in aanmerking te komen voor een prijs na afloop van een laddercompetitie sessie, dient het paar niet meer dan 3 keer afwezig te zijn geweest.

 

Let op: een paar dat wel aanwezig is op een laatste speelavond van een laddercompetitie sessie maar niet wacht op de prijsuitreiking, komt niet in aanmerking voor een prijs. De prijs zal dan uitgereikt worden aan een ander paar dat wel aanwezig is.

 

 

3)    Zomercompetitie

 

Tijdens de zomermaanden (juni t/m augustus) bieden we twee verschillende mogelijkheden aan: meespelen in een parenlijn (eventueel 2 lijnen bij voldoende animo) en het spelen van een 4-tallen wedstrijd/competitie. Om dit goed te kunnen organiseren zal iedereen vooraf moeten inschrijven voor 4-tallen.

 

4)    Speciale drives

 

Kerstdrive

Op deze avond spelen we allemaal door elkaar een topintegraal wedstrijd in 2 of 3 lijnen. Voor iedereen is er een mooie prijs.

 

Paasdrive

Op deze avond spelen we allemaal door elkaar een topintegraal wedstrijd in 2 of 3 lijnen. Er zijn diverse prijzen en voor iedereen zijn er de bekende versierde doosjes met verse eieren.

 

Ruitenboer

Alle paren worden op sterkte ingedeeld n.a.v. de competitie indeling op dat moment. Twee paren (hoogst geëindigde paar in de A-lijn en B-lijn, die door willen gaan) zullen zich plaatsen voor de halve finale.

 

Algemene regels bij afwezigheid op een speelavond:

 

1)      een paar dat niet aanwezig is op een bepaalde speelavond krijgt een de volgende score tijdens een competitie sessie:

 

Eerste keer afwezig               48%

Tweede keer afwezig             48%

Derde keer afwezig               40%

Vierde keer afwezig              30%

Vijfde keer afwezig               30%

Zesde keer afwezig                30%

 

2)      een paar dat op een speelavond niet kan meespelen omdat hij/zij BBC vertegenwoordigt bij een bepaalde gelegenheid (bijvoorbeeld externe 4-tallen tijdens de laddercompetitie, districtsvergaderingen, recepties e.d.), krijgt ter compensatie een score van 50%

 

3)      een paar waarvan 1 van de partners niet aanwezig is, maar waarvan de andere persoon met een invaller speelt krijgt een gegarandeerd minimum percentage van 50%. Indien het paar hoger dan 50% scoort, dan behouden zij deze score, maar als het paar lager dan 50% scoort, dan wordt deze score vervangen in het “garantie percentage” van 50%.