Abcouder Kroegendrive

De 5e Abcouder Kroegendrive gaat niet door (in 2020)

 

Op 2 mei zouden wij ons lustrum vieren van de Abcouder Kroegendrive. Wij hadden ons er erg op verheugd.

 

Helaas loopt alles anders. De verwachting is dat het niet mogelijk zal zijn om op 2 mei met een kleine 300 mensen te gaan bridgen. En ook al zou het coronavirus afzwakken in april, dan nog vinden wij het als organisatie niet verantwoord. Daarom gaan wij de voorbereidingen voor de bridgedrive stoppen. Wij zullen de komende tijd iedereen het inschrijfgeld weer terugbetalen op de rekening waarmee betaald is.

 

Natuurlijk gaan we volgend jaar weer met veel enthousiasme opnieuw het lustrum organiseren. Jullie krijgen daar te zijner tijd uiteraard een uitnodiging voor.

 

Wij wensen jullie veel sterkte in deze moeilijke tijden en hopen iedereen volgend jaar in een goede gezondheid op onze Kroegendrive te ontmoeten.

 

Het organisatiecomité

Anja Willems, Catrinus Wester, Klaas Willem van der Knoop, Margreet van Schalkwijk en Thilo Kielmann