Over Minerva

Wat u moet weten over Bridgeclub Minerva

 

Speellocatie

Go-centrum

Schokland 14

1181 HV Amstelveen

Tel: 020-6473981

 

Speelavond:

Dinsdagavond, aanvang bridgen 19.45, aanwezig om 19:30 uur.

 

Clubcompetitie:

Ons clubjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. We spelen in meerdere lijnen onder leiding van een niet-meespelende wedstrijdleider. Bij het in indelen van de lijnen gebruiken we de clubranking. We organiseren feestelijke drives met Pasen, Sinterklaas en Kerst.

 

Contributie (inclusief lidmaatschap Nederlandse Bridge Bond): 

€ 110,-- per jaar. In januari over te maken op bankrekening NL45 INGB 0004846591 ten name van Bridgeclub Minerva. Wie lid is van minimaal één andere NBB - bridgeclub mag kiezen voor een korting van € 9,--. Aan nieuwe leden wordt een entréebijdrage van €12,50 gevraagd.

 

Introducés/nieuwe leden:

Aspirant-leden kunnen twee avonden gratis bridgen om de sfeer van Minerva te ondervinden. In overleg met het bestuur kan vervolgens het definitieve lidmaatschap ingaan.

 

Beëindiging lidmaatschap:

Opzegging bij de secretaris: altijd uiterlijk 6 weken voor het einde van het kalenderjaar. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.