Over Minerva

Wat u moet weten over Bridgeclub Minerva

Speellocatie

Wijkcentrum Alleman

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1

1183 JM Amstelveen

 

Speelavond:

Dinsdagavond, aanvang bridgen 19.45, aanwezig om 19:30 uur.

 

Clubcompetitie:

Ons clubjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. We spelen in meerdere lijnen. Bij het in indelen van de lijnen gebruiken we de clubranking. We organiseren feestelijke drives met Pasen, Sinterklaas en Kerst.

 

Contributie 2020 (inclusief lidmaatschap Nederlandse Bridge Bond): 

€ 130,-- per jaar. In januari over te maken op bankrekening NL45 INGB 0004846591 ten name van Bridgeclub Minerva. Wie lid is van minimaal één andere NBB - bridgeclub mag kiezen voor een korting van € 10,--. Aan nieuwe leden wordt een entréebijdrage van €12,50 gevraagd.

 

Introducés/nieuwe leden:

Aspirant-leden kunnen zich melden bij het bestuur en kunnen dan op uitnodiging twee avonden gratis bridgen om de sfeer van Minerva te ondervinden. Als leden bezwaar hebben tegen het lidmaatschap van een aspirant-lid, dan kunnen ze dat melden bij het bestuur. Het bestuur beslist uiteindelijk over het definitieve lidmaatschap.

 

Beëindiging lidmaatschap:

Opzegging bij de secretaris: altijd uiterlijk 6 weken voor het einde van het kalenderjaar. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

 

De technische commissie

De technische commissie voert in opdracht van het bestuur taken uit die zorgen voor een soepel verloop van de clubavond:

  • Beheer van het clubrankingsysteem. 
  • Assisteren bij het zoeken naar een invaller 
  • Wedstrijdleiding tijdens de clubavond - eventueel ondersteund door een niet-meespelende wedstrijdleider.
  • Bedenken het jaarprogramma en de invulling van de bijzondere drives. 
  • Organiseren workshops voor spelpeilverbetering.

 

De technische commissie doet dus veel rondom de clubavonden. U kunt de TC benaderen via het algemene emailadres van de club.