Bridge reglement Minerva

 

Richtlijnen t.b.v. bridgen bij BC  Minerva

 

Algemeen

 • Vier spellen moeten binnen een half uur worden gespeeld.
 • Noord controleert de spelnummers en zuid haalt/brengt de spellen -indien nodig- bij een andere tafel.
 • Noord voert de scores in de bridgemate in.
 • Oost controleert de ingevoerde scores en fiatteert deze.

 

Houding/Systeemkaart/bijzondere biedingen

Wij hechten veel waarde aan een juiste houding en verwachten van spelers dat ze zich aan tafel hoffelijk gedragen; onnodige handelingen of opmerkingen die het spel verstoren vermijden en steeds op dezelfde, correcte wijze bieden en spelen.

 • Iedere ongewone bieding moet worden gealerteerd, conform de alterteerregels van de NBB
 • De spelers in de A-lijn zijn verplicht over een ingevulde systeemkaart te beschikken. Omdat niet van te voren duidelijk is wie in de A-lijn speelt, adviseert de TC aan alle leden om een systeemkaart te hebben.
 • De club verstrekt op verzoek blanco lege systeemkaarten.

 

Jaarprogramma

Het jaarprogramma loopt van januari tot december. Het grootste deel van het jaar besteden we aan de interne clubcompetitie. Daarnaast zijn er feestelijke drives met o.a. Pasen, Sinterklaas en Kerstmis. De Technische Commissie (TC) is vrij in het organiseren van een aantal bijzondere drives gedurende het jaar. In de zomermaanden juni, juli en augustus organiseren we een zomeravondcompetitie, waarbij ook gasten van buiten van harte welkom zijn.

Interne clubcompetitie

De interne clubcompetitie is de belangrijkste competitie en gaat over minimaal 30 avonden. Het winnende paar mag zich een jaar lang clubkampioen noemen.

 

Indeling in lijnen

Bij de indeling in lijnen is de ranking van de spelende paren leidend. De ranking van een paar is daarbij gelijk aan de som van de ranking van de individuele spelers.

De voorlopige indeling in lijnen voor de eerstvolgende clubavond kan ingezien worden op de website van de club.

De TC streeft er naar dat de lijnen tijdens een clubavond ongeveer even groot zijn

 

Bepaling ranking

Alle deelnemers aan een clubcompetitie-avond krijgen rankingpunten. De punten die iemand kan scoren zijn afhankelijk van de lijn waarin men speelt en het behaalde resultaat. De ijkpunten zijn als volgt:

 

Behaald percentage

A-Lijn

B-Lijn

C-Lijn

63.50%

100

90

80

56.75%

90

80

70

50.00%

80

70

60

43.25%

70

60

50

36.50%

60

50

40

 

De ranking van een deelnemer is het gemiddelde van de laatste zes gespeelde avonden. Wie nog geen zes avonden heeft gespeeld in een jaar, krijgt voor de ontbrekende speelavond(en) een vervangende score.De vervangende score wordt als volgt vastgesteld:

 • Gelijk aan de eindranking van het vorige jaar
 • 60 punten voor onervaren of beginnende bridgers
 • 70 punten voor overige spelers     

Clubkampioenschap

Alleen de scores die men behaalt met zijn of haar eigen (vaste) partner tellen mee voor het clubkampioenschap.

Er moet minimaal 18x met dezelfde partner gespeeld worden om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap.

Voor paren die vaker dan 18x spelen vervallen de slechtste scores:

 

Aantal keren gespeeld

Aantal vervallen scores

18

0

19

1

20

2

21

3

22

4

23 of meer

5

 

Verhindering

Om een goede indeling in lijnen te kunnen maken wordt het op prijs gesteld als afwezigheid bij de TC wordt gemeld. Dat kan op verschillende manieren:

 • Speelt u een keer met een ander dan uw vaste partner, dan kunt u het op dezelfde wijze doorgeven.
 • Voor zover het binnen de mogelijkheden van de TC ligt bemiddelen we ook in het vinden van een partner. U mag echter altijd een partner van buiten meenemen. Hiervoor is wel tafelgeld verschuldigd.