Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Dhr. B. Groenendaal
Secretaris
Mevr. M.J.C. van Vucht
Penningmeester
Dhr. P.T. van Deelen
Bestuurslid
Mevr. E.K. Muller
TC-voorzitter
Mevr. A.J. Reijntjes
TC-lid
Mevr. B.M.M. Martini
TC-lid
Dhr. J. Snijder