Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Dhr. Harry Mock
0294-263807
Secretaris
Mevr. Hansje Meeuwse
06-23886615
Penningmeester
Dhr. Ted Peters
020-6473233
Bestuurslid
Dhr. Eddy Mock
020-6417201
Bestuurslid
Mevr. Jos van Niekerk-Rosman
020-6363794
Bestuurslid
Dhr. Harry Mock
0294-263807
Bestuurslid
Mevr. Hansje Meeuwse
06-23886615
Ledenadministrateur
Mevr. Monique Van den Bossche
020-6456939
TC-voorzitter
Dhr. Eddy Mock
020-6417201
Webmaster
Mevr. Monique Van den Bossche
020-6456939
Contactpersoon NBBR
Mevr. Hansje Meeuwse
06-23886615
Contactpersoon NBBR
Dhr. Eddy Mock
020-6417201