Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Mevr. A.W. Feijth-de Boer
06-55197808
Secretaris
Mevr. M. Kuiper
0521-588912
Penningmeester
Mevr. W.W. Bremer-de Vries
0527-252360
Bestuurslid
Mevr. L.K. Strating-Everts
038-3868039
Ledenadministrateur
Mevr. M. Kuiper
0521-588912
TC-voorzitter
Mevr. L.K. Strating-Everts
038-3868039
TC-lid
Mevr. I. ten Klooster
038-3867156
TC-lid
Mevr. C. van Bakel
038-3373788
Webmaster
Dhr. E.B. Peerbolte
06-20008397
Contactpersoon NBBR
Mevr. L.K. Strating-Everts
038-3868039
Contactpersoon NBBR
Mevr. I. ten Klooster
038-3867156
Functie Persoon
Arbiter
Dhr. K. Kloosterman
0522-240048