Speel ook bridge in Holten !

 

- Wij hebben altijd plek voor enthouisaste bridgers, zowel nieuwe als ervaren bridgers zijn welkom

 

-  Bel ons als u een keer wilt meespelen