Stepbridge bij Bridgeclub Olst

Stepbridge bij Bridgeclub Olst

 
 

Beste leden van Bridgeclub Heino,

Bridgeclub Olst heeft de gebruikelijke Zomeravond drives weer opgestart, zij het in eerste instantie online via StepBridge. Wanneer de Nederlandse Bridge Bond een positief advies afgeeft om weer live te kunnen bridgen en wij ervan overtuigd zijn dat dit verantwoord is, worden de zomerdrives mogelijk voortgezet bij BIJRipperda in Den Nul.

U kunt deelnemen aan deze zomeravonddrives als u lid bent of wordt van StepBridge. U kunt zich bij Stepbridge aanmelden als proeflid (www.stepbridge.nl) en u kunt na afloop van het proeflidmaatschap gratis blijven deelnemen aan de zomeravond drives door in te loggen als NBB gast. 

Na aanmelding bij StepBridge ontvangt u een inlognaam en een wachtwoord en kunt u de software installeren. 

Om deel te kunnen nemen aan één of meerdere zomeravond drives, dient u zich hiervoor aan te melden bij de contactpersoon StepBridge bij BC Olst: martin.heuvelink042@gmail.com. Bij het aanmelden s.v.p. uw StepBridge inlognaam of NBB lidnummer, geboortedatum, postcode  en e-mail adres  vermelden.  Is er veel belangstelling, dan moet BC Olst u tijdelijk aanmelden als lid, kosten  € 4,-- voor 2 maanden. 

De zomeravonddrives zijn tot eind augustus op woensdagavond, aanvang 19.30 uur.

Om inzicht te krijgen in het aantal deelnemers en om spelers die zich alleen opgeven te kunnen koppelen aan een partner, dient u zich aan te melden via de site van BC Olst. Doe dit wel tijdig want het aantal deelnemers is gelimiteerd.

Het verzoek is om ruim van te voren in te schrijven voor het “toernooi” in StepBridge (dit kan al 30 uur voordat de drive begint)  

Het inschrijven voor een zomeravonddrive gaat als volgt:   

  1. Login op StepBridge
  2. Open het tafeloverzicht (Menu  -> Overzicht  -> Tafels).
  3. Klik op het toernooi ”tn BC Olst” in de meest linkse kolom (activiteit) van het tafeloverzicht.
  4. Klik op de knop “Ga naar activiteit” onderin het tafeloverzicht.
  5. U heeft nu het StepBridge hoofdscherm met de groene achtergrond voor u. In het midden van het groene scherm ziet u de tekst “Informatie en Registratie”. Klik hier op.
  6. Het Toernooi Info scherm verschijnt nu.
  7. U schrijft in door de spelersnaam van uw partner in te vullen en op “Inschrijven” te klikken.
  8. Het Toernooi Info scherm geeft vervolgens aan of de inschrijving gelukt is, en of uw partner de inschrijving ook al heeft afgerond. De inschrijving is pas compleet als uw partner zich ook heeft ingeschreven.

Nadat u zich heeft ingeschreven, blijft uw inschrijving actief zolang u zich niet uitschrijft. U kunt na uw inschrijving dus gerust uitloggen, competitie gaan spelen, of een ander toernooi gaan spelen, als u er maar voor zorgt dat u voor aanvang van het toernooi in de toernooilobby bent.

 

Naar toernooilobby: ca 15-30 minuten voor aanvang van de drive 

1.     Log in op StepBridge

  1. Klik op het toernooi ”tn BC Olst” in de meest linkse kolom (activiteit) van het tafeloverzicht.

3.     Klik op “Ga naar activiteit”

4.     Klik daarna op “ga naar tafel”

5.     Wacht totdat je “hand” wordt getoond, dan kan het bieden beginnen.

 

Te nemen stappen samengevat:

1.     Als u dit niet hebt , aanvragen (proef)lidmaatschap StepBridge

2.     StepBridge installeren op de PC of tablet

3.     Aanmelden bij martin.heuvelink042@gmail.com

4.     Om deel te nemen aan een bridge avond, aanmelden op de site van BC Olst

5.     Inschrijven voor het “toernooi” bij Stepbride

6.     Voor aanvang van de drive naar toernooilobby 

 

Op www.stepbridge.nl en www.bridge.nl vind je informatie over Stepbridge (o.a. instructie video’s installatie en spelen)

 

Mochten er toch nog vragen zijn, stuur een e-mail naar henk.hannink@lijbrandt.nl of bel 0653673938 

 

Wij wensen degenen die mee gaan doen veel plezier.

 

Met vriendelijke groeten,

Bridgeclub Olst