Komend seizoen 2020/2021

 

Beste leden van Bridgeclub Heino,

 

De maatregelen tegen het verspreiden van het Coronavirus blijven  van kracht. We hopen dat er vanaf september weer echt gebridged kan worden, maar dat is nog helemaal niet zeker. Het bestuur van Bridgeclub Heino wil natuurlijk graag met u in contact blijven en we hebben dan ook besloten om tijdelijk een nieuwsbrief rond te mailen. Dit is dan de eerste. We vertrouwen erop dat het snel  niet meer nodig is en we elkaar weer gewoon aan tafel zien.

 

Op hoe u, via internet, nu toch kunt bridgen wordt hieronder in de bijdrage van de Technische Commissie ingegaan.

 

Komend seizoen (2020/2021) brengen we geen boekje uit. Het boekje maken en verspreiden is ieder jaar weer een heel klusje. Het heeft naast de website maar een beperkte meerwaarde. Bovendien is er nog praktisch niets wat met zekerheid gezegd kan worden.

 

Ook over wanneer en hoe er een Algemene ledenvergadering gehouden kan worden is nog geen zinnig woord te zeggen. Het is heel erg frustrerend, maar het is niet anders.

 

Met betrekking tot de contributie 2019/2020 heeft het bestuur besloten dat, nu het seizoen toch al goeddeels  voorbij is, hier geen wijzigingen in worden doorgevoerd. Met betrekking tot komend seizoen 2020/2021 wordt de contributie gewoon geïncasseerd. Mocht dit seizoen in belangrijke mate niet door kunnen gaan dan zal een besluit over (gedeeltelijke) terugbetaling worden genomen.

In dit verband nog het volgende; gebleken is dat van een twintigtal leden de incassomachtiging niet meer actueel is. Onze penningmeester Mariet de Haan neemt hierover zo nodig met u contact op.  Wilt u , wanneer uw bankrekeningnummer gewijzigd is, haar dit laten weten?

 

Tot zover de berichten van de bestuurstafel. Niet veel en niet vrolijk. Hopelijk in een volgende nieuwsbrief wat meer licht .

 

Hieronder de bijdrage van de TC.  Met de Kampioenen, de clubranking en het online bridgen. Blijf gezond en hou de benen eronder.

 

Vriendelijke groet, namens het bestuur,

 
 

Erik Grit

secretaris