Ranking: Wat is clubranking?

Wat is Clubranking?

De NBB-Clubranking (NBB-CR) is een hulpmiddel ontwikkeld door Thilo Kielmann voor het organiseren van een clubcompetitie, waarbij er geen opkomstplicht meer is. Op dit moment is de meest gebruikte clubcompetitie gebaseerd op meerdere competitierondes bestaande uit 5 of 6 zittingen. Na deze zittingen vindt er promotie en degradatie plaats.

 

Met NBB-CR gebeurt dat iedere week. Iedere zitting staat op zichzelf. Op basis van de uitslag van deze zitting worden rankingpunten toegekend. De ranking wordt voor elke speler bepaald over zijn of haar 5, 6 of 7 (naar wens van de club) meest recente resultaten. Dat zijn de laatste zittingen die een speler aanwezig was.
Voor elke zitting krijgt een speler een bepaalde hoeveelheid rankingpunten, hoe meer hoe beter.

Er zijn schalen voor de verschillende lijnen, die elkaar enigszins overlappen.

Als iemand een zitting niet speelt, dan verandert zijn/haar ranking niet, die blijft gewoon staan.

De clubavond of -middag heeft dus geen “opkomstplicht” meer.

Elke week is er een nieuwe ranking voor elke speler en paar.

Op basis van deze ranking wordt de indeling voor de volgende zitting gemaakt waardoor er iedere keer promotie en degradatie plaatsvindt. Uiteindelijk speel je tegen spelers die het de afgelopen tijd ongeveer even goed hebben gedaan.

De ranking gaat over verschillende disciplines heen zoals paren, butler en viertallen.

 

Indien je feestelijke drives hebt kun je ervoor kiezen om de ranking in te laten delen zoals de gebruikelijke clubavond zodat het bridgeplezier het hoogste blijft voor iedereen, je hoeft deze resultaten dan niet te verwerken in de ranking, dat is altijd optioneel.

 

De voordelen en nadelen op een rij:

  1. Geen aanwezigheidsplicht; iedereen speelt zo vaak als hij wil en wanneer het uitkomt.

  2. Er is geen enkel voordeel door niet te komen bridgen. Er is geen noodzaak meer voor vervangende (straf-)scores of “buiten mededinging” regelingen.

  3. Invallers kunnen soms meedoen en komen met hun eigen ranking automatisch op de goede plek terecht.

  4. De lijnen veranderen sneller (wekelijks); men komt meer verschillende mensen binnen de club tegen.

  5. Nieuwgevormde paren of combiparen binnen de club worden automatisch op de juiste plek ingedeeld

  6. Het clubkampioenschap is nu eenvoudig te bepalen. De speler of het paar met de beste “gerankte” prestaties gedurende het seizoen wint.

  7. Voor onze vereniging geldt, dat daarmee in principe ook het onderscheid tussen de even en oneven donderdag komt te vervallen. Dit laat onverlet dat men per onderscheiden speeldag met een verschillende bridgepartner kan blijven spelen.

  8. Een erkend bezwaar is dat de clubranking, inherent aan de opzet, enige vrijblijvendheid van afwezigheid tot gevolg kan hebben. De afmeldplicht blijft wel bestaan.

De NBB-Clubranking is gratis beschikbaar voor alle bridgeclubs in Nederland.
Meer informatie: helpdesk@bridge.nl. Zie eventueel ook de uitgebreide informatie bij diverse clubs, bijvoorbeeld B.C. de Hulksbrug.