Ranking

 

BRIDGEN MET HET RANKING SYSTEEM

De Bridgeclub Heino staat binnenkort op het punt om een besluit te nemen over het wel of niet overstappen van het huidige competitiemodel naar het ranking systeem. Graag willen we daarom de leden, die onvoldoende weten wat clubranking inhoudt of er geen ervaring mee hebben de nodige toelichting verschaffen. 

Dit doen we om te beginnen met het verstrekken van informatie via deze website met daarin ook een doorverwijzing naar de publicaties van de NBB en andere verenigingen, waar het al wordt toegepast.  

Daarnaast willen we op donderdag 16 januari 2020 om 19.00 uur, voorafgaand aan de competitie, een uitgebreide mondelinge toelichting op het ranking systeem geven en gelegenheid bieden tot het stellen van vragen. Voor de presentatie daarvan hebben we mevr. Bernadette Koelen en dhr. Geert van Zittern van de Bridgeliga Salland uitgenodigd. Zij hebben de praktijkervaring en gaven al meerdere keren voorlichting aan besturen en leden van diverse verenigingen. Zij kunnen ook de dan levende vragen over het ranking systeem beantwoorden. Belangstellende leden, die niet op de oneven donderdag spelen worden verzocht voor deze gelegenheid bij de bijeenkomst op die speelavond aan te sluiten. Ter afsluiting vragen we de leden om een standpuntbepaling. De informatie zal naar verwachting ongeveer een uur in beslag nemen.

Het Bestuur