Contributie 2019-2020

Op de ALV van 20 september 2019 is het onderstaande contributievoorstel voor het seizoen 2019-2020 goedgekeurd.

 

Bij betaling vóór 1 november bedraagt de contributie:

Leden die uitsluitend lid  (enkel-leden)  zijn bij BC Zwolle Zuid : € 60,00

Leden die bij 2   (bij de NBB aangesloten) verenigingen lid zijn: € 50,00

Leden die bij 3   (bij de NBB aangesloten) verenigingen lid zijn: € 47,00

Leden die bij 4+ (bij de NBB aangesloten) verenigingen lid zijn: € 45,00

 

Bij betaling 1 november bedraagt de contributie € 5 extra voor zowel enkel- als dubbel-(en meer)leden.

 

De contributie kan worden gestort op rekening nr:

NL69 SNSB 0706 2075 13  t.n.v. B.C. Zwolle Zuid onder vermelding van Contributie 2019-2020