StepBridge instructies enz.

Beste leden van B.C. Zwolle Zuid

 

Nu wij in het kader van de Corona-perikelen niet fysiek kunnen bridgen in de “Pol” en "de Weijenbelt" hebben de besturen van zowel B.C. Zwolle Zuid als Bivoo het voornemen om digitale clubsessies te gaan organiseren via Stepbridge. Zoals jullie (kunnen) zien zijn B.C. Zwolle Zuid en Bivoo door Stepbridge samengevoegd tot de vereniging "Zwolle Zuid-Bivoo".

Hoewel dit in 1e instantie niet de opzet was, hebben beide verenigingen besloten dit voor Stepbridge niet te laten aanpassen.
Het voordeel is dat het "volume" stepbridgespelers nu veel groter is, waardoor er eerder een "clubsessie" ontstaat met een voldoende aantal paren. Standaard mogen spelers namelijk slechts bij uitzondering meespelen bij een andere vereniging.

Opmerking: deze "samenvoeging" geldt uitsluitend voor Stepbridge.

 

Alle leden van B.C. Zwolle Zuid en Bivoo kunnen deelnemen aan de clubsessies op zowel de woensdag en vrijdag.

 

 

Bij voldoende belangstelling gaan deze digitale clubsessies door tot minimaal 1 september (in plaats van de traditionele zomerbridge)

 

Op Stepbridge kun je de clubsessies vinden onder de naam Zwolle Zuid - Bivoo

 

De komende clubsessie zullen worden geleid door verschillende wedstrijdleiders te weten Gerard ter Haar, Henk Pool en Dirk Timmer.

Een wedstrijdleider kan/mag namelijk zelf niet meespelen.

 

Namens het bestuur B.C. Zwolle Zuid en Bivoo