Statuten BC Zwolle Zuid

Download bijlage:

In de bijlage treft u de statuten van BC Zwolle Zuid.

 

Wilt u als lid uw lidmaatschap opzeggen dan kan dit conform Art. 10 lid a

Art. 10

Het lidmaatschap eindigt:

a) na opzegging door het lid; opzegging is alleen mogelijk per 1 juli en moet uiterlijk 15 juni schriftelijk worden gedaan bij de secretaris. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt (ongeacht de reden of oorzaak) blijft de jaarlijkse contributie voor het volledige jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.