Contributie & Lidmaatschap

De contributie voor het seizoen 2019 / 2020

Enkellid    € 46,00     ( Enkellid is lid van 1 vereniging aangesloten bij de NBB )

Dubbellid € 36,00      ( Dubbellid is lid van 2 of meer verenigingen aangesloten bij de NBB )

Bankrekening  NL61 INGB 0006 8322 81 

Ten name van Hattemer Bridge Sport

Opzegging Lidmaatschap: schriftelijk of per mail voor 1 september naar de Penningmeester.