Ereleden

Erelid zijn;

Harry Hoefnagels

Herman Kamphuis

Annet Joosten-Scholte

Gonnie van der Veer