Lief en Leed HBS

Regeling voor attenties bij Lief en Leed HBS Hattem

HBS Hattem is een bridgeclub met een vriendelijk karakter, naast goed bridge spel is gezelligheid en aandacht voor elkaar heel belangrijk.

Onze club heeft een ledental van ruim 110 bridgers met een behoorlijk hoge gemiddelde leeftijd. Helaas, zijn er dan ook regelmatig leden afwezig vanwege ziekte. Bij ernstige en/of langdurige ziekte wil het bestuur hier graag aandacht aan geven.

 

De commissieleden van Lief en Leed zullen bekijken op welke wijze deze aandacht gegeven wordt; een kaartje, een bloemetje of een bezoekje. Uiteraard, dit laatste, afgestemd met degene die het aangaat.

 

Als U weet dat een van onze leden ernstig en/of langdurig ziek is, geef het dan door aan een van de leden van de Lief en Leed commissie.

 

 

Emmy Winkel

T: 038-4445672  M: 06-19985358  E: Emmy_winkel@hotmail.com

 

Monique Eshuis 

T: 038-4772328  M: 06-50429955  E: mon.eshuis@gmail.com